خمیر دندان ها تمام نمی شوند

امشب هم یادم رفته سر راه از داروخانه خمیر دندان نو بگیرم. نمی دانم این یکی تمام شده یا نه. مطمئن نیستم. وراندازش می کنم. به نظر هنوز یک چیزهایی دارد. کار با خمیر دندان های نو راحت است. از هر جایی که فشارشان بدهی، چیزی بیرون می زند. فِرِش و آماده به کاراند. برای آدم های بی حوصله خوب است. من فهمیده ام که مردم خیلی زود از خمیر دندان ها خسته می شوند. می اندازندشان دور. می روند سراغ خمیر دندا ن ها ی نو. ولی خمیر دندان های کهنه کار، دقت و ابتکارعمل لازم دارند. مثلا لازم است گاهی از پایین چند دور لوله شان کنی. لوله های ریز و دقیق. یا این که تک تک گوشه ها را با نوک انگشتانت لمس کنی تا آرام آرام چیزهای جدید کشف کنی. حتی قبلا ها کسی را می شناختم که بدنه خمیر دندانش را شکافته بود و کلی خمیر دندان جدید بیرون آورده بود. فکرش را بکنید؟ بعضی ها واقعا ایده های خلاقانه ای دارند. ده سال پیش که جوان تر بودم، خیلی ایده خلاقانه ای برای لذت بردن نداشتم. از هر اتفاقی خوشم می آمد. مثلا از ایده یک مسافرت معمولی، حسابی سر شوق می آمدم. یا دیدن آدم های جدید، رفتن به یک مهمانی، کنسرت موسیقی و چیزهایی شبیه این ها. هیچ فشاری لازم نبود. فِرِش بودم و خودکار خودش پیش می آمد. هنوز هم گاهی شگفت زده می شوم. ولی کم تر. سخت تر. دیگر به این راحتی ها گول نمی خورم. الان ابتکار عمل لازم است. حتی گاهی لازم است که خودم را بچلانم. تا شاید چیزی بیرون بیاید. ایده ای، فکری، خیالی. فقط باید بیشتر حوصله داشته باشم. تجربه آدم که بیشتر می شود، کنار آمدن با خودش دیگر آسان نیست. حتی گاهی فکر می کند که کار آرزوهایش تمام است. فکر می کند که دیگر کلک رویاهایش کنده شده. ولی شاید موضوع فقط حوصله است. کمی دقت. مقداری ایده خلاقانه. به خمیر دندان کهنه ای که توی دستم گرفته ام نگاه می کنم. به نظر به اندازه ای که برای مسواک زدن امشب لازم است، توی چنته داشته باشد. کمی روی برس مسواکم می گذارم. دندان هایم را می شورم. راستش من هنوز فکر می کنم که خمیر دندان ها هیچ وقت تمام نمی شوند.


Photo: NewYork City, 2018

/ 2 نظر / 64 بازدید
syahbaatr

یکی از عجایب اینه که خمیر دندون تموم میشه. مثه هر جیز دیگه ای که اینقد آروم مصرف میشه که باورکردنی نیس تموم شه. هر بار که یکی از این موارد مثه خمیر دندون نو میگیرم دستم پیش خودم میگم این یکی دیگه تموم نمیشه. ولی ته دلم میدونم کار دنیا باید عوض شه تا تموم نشه... بعد تنها امیدم میذه سمت آدم فضاییا :))

chiee

آدمها فکر میکنند در نقطه ای جذابیتشان برای دیگران شروع شده است این درست نقطه ایست که باید یک نفر باشد که بگویید آره این مرد این زن جذابترین فرد دنیاست آنقدر که از بین تمام تنوع طلبیها قدرت انتخاب داشته و کسی شبیه به خودش را انتخاب کرده است تا تو بگویی واقعی؟ و باعث شود به او در داشتن آنچه دیگری دارد رشک بورزد و بگویید بخشکی شانس. درست مانند خمیر دندان! چه ربطی داشت؟ هیچی خواستم فیلسوفانه تمام شود