..

امروز خودم را بردم کافه. چشمش افتاده بود به چندتا از آن کِرِپ های توت فرنگی پشت ویترین، که نوتلا و موز تویش می زنند. از همان ها که هزارتا کالری دارد. نه نگفتم. بردمش تو. نشستیم. منو آورد برای مان، ولی چون می دانستم که چه می خواهد به کافه چی اشاره کردم که “از همان ها ..”. خیلی وقت ها می آورمش کافه. وقتی بهانه این و آن را می گیرد. بعضی وقت ها هم بدون دلیل بهانه جاده می گیرد، می گوید برویم .. گوش می کنم. مگر واقعا سرم شلوغ باشد. می رویم آهنگ هایی که دوست دارد برایش پلی می کنم و با هم خیال بافی می کنیم. یک دو ماه پیش گیر داده بود که “چیه این ماشین شش ساله زیرپاته .. چرا بنز نمی خری؟”. نگفتم مگه سر گنج نشستم ! نگفتم صدایت از جای گرم در میاد .. گفتم باشه بگذار یک دو ماه دیگر ببینم اوضاع چطور می شود، شاید خریدم. بعضی وقت ها هم بهانه می گیرد که "چرا برایم زن نمی گیری؟"، خنده ام می گیرد. می گویم خب عزیزم باید آدم درستش پیدا شود. صبح ها خیلی اعصاب درستی ندارد. سر به سرش نمی گذارم. یک دو ساعتی که بگذرد و یک قهوه بخورد، روبراه می شود. قلقش دستم آمده. می دانم چه می خواهد. کجا دلش گرفته. از کی ناراحت است. همین هفته پیش بردمش خرید. بردمش همان چند تکه لباسی که دوست دارد و مدام این ور و آن ور دیده بود بخرد. چند سال پیش هم بهانه دوربین عکاسی گرفته بود. برایش یک ارزانش را خردیم تا بازی کند. ولی وقتی دیدم که جدی جدی عکاسی را دوست دارد، برایش معلم گرفتم. فرستادمش کلاس. و یک دوربین حرفه ای برای شب تولدش هدیه دادم. شب ها برایش کتاب می خوانم. هر چیزی که دوست داشته باشد. هر چیزی که سرگرم شود. یک بار می خواست فیلمی را ببیند که می دانستم هیچ کسی حاضر نمی شود بیاید تا دسته جمعی برویم سینما. این شد که خودم رفتم و خودش. نوشابه و پاپ کرن گرفتیم. و همانطور که فیلم می دیدیم نوشابه مان را بلند هوررررت کشیدیم. گاهی دعوایمان می شود. چیزهایی می گوید یا کارهایی می کند که کفری می شوم. حتی سرش چندباری داد زده ام. ولی خب می داند که دوستش دارم. می دانم که از من دلگیر نمی شود. هنوز یک ساعت نشده، آشتی می کنیم. بغلش می کنم. حرف می زنیم. با هم همیشه حرف داریم. دوستی مان قوی و صمیمی شده. آن قدر صمیمی که تا به حال با هیچ کس دیگری تجربه اش نکرده ام.

/ 2 نظر / 104 بازدید
syahbaatr

خوب بودا.آدم جدا بتونه با دلش تنها شه و ارتباط احساسی برقرار کنه تنها نمیشه. باحال بود