دیوانگی های دوست داشتنی

روز نوشت های علی معتمدی

آبان 97
7 پست
مهر 97
7 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم آفرید...
از قصه های باغ سنگستان....
مجله ای برای خواندن و نوشتن شعر،داستان،ترجمه، نقد و چه و چها
afasolhtv
صلح با همه نقشه صلح است.